icon icon

Warning: include(aside-newsletter.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/ks976206-1/wp-content/themes/skaut/template-empty.php on line 11

Warning: include(aside-newsletter.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/ks976206-1/wp-content/themes/skaut/template-empty.php on line 11

Warning: include(): Failed opening 'aside-newsletter.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-7.4/lib/php') in /www/ks976206-1/wp-content/themes/skaut/template-empty.php on line 11

Warning: include(top-text.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/ks976206-1/wp-content/themes/skaut/template-empty.php on line 13

Warning: include(top-text.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/ks976206-1/wp-content/themes/skaut/template-empty.php on line 13

Warning: include(): Failed opening 'top-text.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-7.4/lib/php') in /www/ks976206-1/wp-content/themes/skaut/template-empty.php on line 13

Polityka prywatności wg RODO

Polityka prywatności wg Rodo odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nasz firma również będzie się posługiwać w dalszej części tej informacji.

Rozporządzenie to obowiązuje od 25.05.2018r a podstawowym jego celem jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Administratorem danych jest Z.P.U. Promasz ul. Główna 111B, 58-241 Piława Dolna

Inspektorem danych osobowych w przedsiębiorstwie jest Katarzyna Słapa. Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować pod adresem mailowym: inspektordanych@zpupromasz.pl lub listownie pod adresem: ul. Główna 111B, 58-250 Pieszyce.

Firma Promasz przetwarza dane osobowe na podstawie ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych, podatków oraz upoważnień.

Główne cele przetwarzania danych osobowych to działania związane z zatrudnianiem pracowników od momentu rekrutacji do zwolnienia pracowników oraz przechowywania dokumentacji kadrowej po okresie zatrudnienia przez okres wymagany przepisami prawa.

Kolejnym celem przetwarzania danych są kontakty z kontrahentami przedsiębiorstwa

Osoba powierzająca swoje dane ma prawo do:

  • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć do inspektora danych osobowych na adres mailowy: inspektordanych@zpupromasz.pl oraz listownie
na adres: ul. Piskorzowska 2, 58-250 Pieszyce.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Z.P.U. Promasz danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawi do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochrona danych osobowych- od 25.05.2018r do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).